Precontraint pressening, 611

Användningsområden: 
Pressening