Spinnfärgad akryl

De flesta tyger skapas av fibrer som är initialt färglösa och sedan färgas. Spinnfärgade akryl tyger (en process som utvecklats i Europa på 1950-talet). Här äger färgning rum innan garnet någonsin skapats. En flytande akryl lösningen kombineras med noggrant bestämda färger. Denna färgade vätska extraheras därefter och omvandlas till fibrer. Fibern finns aldrig i ett färglöst tillstånd, utan är i sig en flytande akryl-och färg blandning. Denna fiber spinns sedan till garn i en komplex process som förhindrar färg kontamination. Nettoeffekten - spinnfärgade akryltyger skapas av garn som redan är genomsyrad med färg, alltså tyget är färgen.

Färgäkthet

Färgäkthet eller ljusbeständighet är den kemiska stabiliteten hos pigmentet eller färgämnet under lång exponering för ljus. Det normala förfarandet är att ta två identiska färgämne eller prover pigment. En är placerad i mörker som kontroll och den andra är placerad i motsvarande solljus under en 3 månaders period. Mängden bleknar mäts sedan genom jämförelse med den ursprungliga färgen och ett betyg mellan 0 och 8 tilldelas. Noll betyder extremt dålig färgbeständighet medan en rating på åtta inte anses ha förändrats från den ursprungliga och därmed krediteras som ljusäkta. De flesta kläder kommer att ha en ljusbeständighet av 4 medan de flesta möbler har en ljusbeständighet av 6 och mest polymera material för utomhusbruk skulle kräva en ljusbeständighet av 7 eller högre.

100 % spinnfärgade akrylvävar från Recasens har en färgäkthet mellan 7 och 8.

Öko-Tex

Öko-tex är en frivillig märkning av textilprodukter som visar att de inte innehåller några ämnen som är farliga för hud och hälsa. Eftersom man minimierar användandet av kemikalier vid tillverkningen av dessa produkter så kan man se det som en indirekt miljömärkning, även om råvarorna inte är ekologiskt framställda.

För att en produkt ska få märkas med Öko-tex-märket ska den genomgå omfattande tester och kontroller och alla dess beståndsdelar kontrolleras. Både tyg och tråd kontrolleras noggrant. Dessutom måste företaget som distribuerar produkten vara certifierat.

Innehåll av miljö- och hälsoskadliga ämnen, som formaldehyd, pesticider, PCB, tungmetaller och andra kemikalierester i textila produkter får inte överstiga internationellt antagna gränsvärden. Dessa gränsvärden uppdateras kontinuerligt i takt med att ny kunskap kommer inom området.

Kriterierna och högsta tillåtna värden ligger ofta i täten inom området, det vill säga de omfattar inte bara i lag förbjudna eller kontrollerade ämnen utan även andra ämnen som vetenskapligt bedömts som hälsovådliga.

Det finns några olika klasser av Öko-tex, där kraven ställs lite olika beroende på hur produkten normalt används. Ju mer kontakt med huden, desto större krav.
På Recasens vävar gäller Produkt klass III.

Draghållfasthet

Mått på ett materials förmåga att motstå draglaster; bestäms med hjälp av dragprov. Dragprovning tillgår så att ett materialprov spänns in mellan två backar och dras ut (förlängs) med konstant draghastighet. Kraften på provet genereras antingen med en elektrisk motor (elektromekanisk dragprovmaskin) eller med hydraulik (servohydraulisk dragprovmaskin).

Draghållfastheten är den maximala spänningsbelastningen ett material kan hantera vid sträckning eller dragning innan midjebildning sker, vilket innebär att tvärsnittet minskar väsentligt.

Riv hållfasthet

Rivstyrka är den dragkraft som krävs för att bristning ett på förhand slitsat prov vävt tyg under kontrollerade förhållande.

Dtex

Anger hur många gram 10000 mtr av garnet väger.

Varp

Trådar i vävens längdriktning

Veft

Trådar i vävens tvärriktning

Fluorcarbon

Recsystem är behandlad med fluorcarbon på båda sidor för att skapa en yta med vätske- och bakteriespärr. Väven har mycket god pärleffekt.

Akryl coating

Innersidan på Recsystem har en akryl beläggning, vilket ger väven en vattenpelare på >1000 mm.

UPF 90+

Recsystem har 90 % UV-skydd mot solens strålar.

Troy

Leverantör till antibakteriella behandlingar

Aegis

Leverantör till antibakteriella behandlingar

Aegis active freshness

Den typ av mikro-bakteriell behandling väven genomgår